Форма входа

Календарь

«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Поиск

Калькулятор

Архив записей

Понедельник, 20.05.2019, 04:35
Приветствую Вас Гость | RSS
Юридическая консультация
Главная | Регистрация | Вход
Конституция Украины


 

                          Р о з д і л II

         ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і  рівні  у  своїй  гідності  та
правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і  громадянина,  закріплені
цією Конституцією, не є вичерпними.

     Конституційні права і свободи гарантуються і не  можуть  бути
скасовані.

     При прийнятті нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав  і
свобод.

Стаття 25.  Громадянин  України  не  може  бути   позбавлений
громадянства і права змінити громадянство.

     Громадянин України не може бути вигнаний за межі України  або
виданий іншій державі.

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають
в Україні на законних підставах, користуються тими самими  правами
і свободами, а також несуть такі самі обов'язки,  як  і  громадяни
України, - за винятками, встановленими Конституцією,  законами  чи
міжнародними договорами України.

     Іноземцям  та  особам  без  громадянства  може  бути   надано
притулок у порядку, встановленому законом.

Стаття 27.  Кожна людина має невід'ємне право на життя.

     Ніхто не може бути  свавільно  позбавлений  життя.  Обов'язок
держави - захищати життя людини.

     Кожен має право захищати  своє  життя  і  здоров'я,  життя  і
здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 28.  Кожен має право на повагу до його гідності.

     Ніхто  не  може  бути   підданий    катуванню,    жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує його гідність,  поводженню  чи
покаранню.

     Жодна людина без  її  вільної  згоди  не  може  бути  піддана
медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має  право  на  свободу  та  особисту
недоторканність.

     Ніхто не може бути заарештований  або  триматися  під  вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в
порядку, встановлених законом.

Стаття 30. Кожному  гарантується  недоторканність  житла.

     Не допускається проникнення до житла чи до  іншого  володіння
особи,  проведення  в  них  огляду  чи   обшуку   інакше   як   за
вмотивованим рішенням суду.

     У  невідкладних  випадках,  пов'язаних  із  врятуванням життя
людей та  майна  чи  з  безпосереднім  переслідуванням  осіб,  які
підозрюються у  вчиненні  злочину,  можливий  інший,  встановлений
законом, порядок проникнення  до  житла  чи  до  іншого  володіння
особи, проведення в них огляду і обшуку.

 Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його  особисте
і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 33. Кожному, хто на законних  підставах  перебуває  на
території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір
місця проживання, право  вільно  залишати  територію  України,  за
винятком обмежень, які встановлюються законом.

     Громадянин  України  не  може  бути   позбавлений   права   в

будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 34. Кожному гарантується  право  на  свободу  думки  і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

     Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати  і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на  свій
вибір.

Стаття  35.  Кожен  має  право  на  свободу   світогляду    і
віросповідання. Це  право  включає  свободу  сповідувати  будь-яку
релігію  або  не  сповідувати  ніякої,  безперешкодно  відправляти
одноособово чи колективно релігійні  культи  і  ритуальні  обряди,
вести релігійну діяльність.

Стаття  40.  Усі  мають  право  направляти  індивідуальні  чи
колективні письмові звернення або особисто звертатися  до  органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових  і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення  і
дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття  41.  Кожен  має  право  володіти,  користуватися    і
розпоряджатися    своєю    власністю,    результатами        своєї
інтелектуальної, творчої діяльності.

     Право приватної власності набувається в порядку,  визначеному
законом.

     Громадяни для задоволення своїх потреб  можуть  користуватися
об'єктами права державної та комунальної власності  відповідно  до
закону.

     Ніхто  не  може бути протиправно позбавлений права власності.
Право приватної власності є непорушним.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність,  яка
не заборонена законом.

Стаття 43. Кожен має право на працю,  що  включає  можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або  на  яку
вільно погоджується.

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Стаття 46. Громадяни мають право  на  соціальний  захист,  що
включає право на забезпечення їх  у  разі  повної,  часткової  або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,  безробіття
з незалежних від них обставин, а  також  у  старості  та  в  інших
випадках, передбачених законом.

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава  створює  умови,
за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло,  придбати
його у власність або взяти в оренду.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий  рівень  для
себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Стаття 49. Кожен  має  право  на  охорону  здоров'я,  медичну
допомогу та медичне страхування.

Стаття   51.  Шлюб  ґрунтується  на  вільній  згоді  жінки  і
чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та
сім'ї.

Стаття  52.  Діти  рівні  у  своїх  правах   незалежно    від
походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Стаття 53.  Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Стаття  54.  Громадянам  гарантується  свобода  літературної,
художньої, наукової і технічної творчості, захист  інтелектуальної
власності,  їхніх  авторських  прав,  моральних  і    матеріальних
інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної
діяльності.

Стаття 55. Права і свободи людини і  громадянина  захищаються
судом.

     Кожному гарантується право на оскарження в суді  рішень,  дій
чи  бездіяльності  органів  державної  влади,  органів   місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб.

Стаття 56.  Кожен  має  право  на  відшкодування  за  рахунок
держави  чи  органів  місцевого  самоврядування  матеріальної   та
моральної  шкоди,  завданої  незаконними  рішеннями,   діями    чи
бездіяльністю  органів  державної   влади,    органів    місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні  ними
своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується  право  знати  свої  права  і
обов'язки.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові  акти  не  мають
зворотної дії в часі, крім випадків,  коли  вони  пом'якшують  або
скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час  їх  вчинення
не визнавалися законом як правопорушення.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу.  У  випадках,
передбачених законом, ця допомога надається  безоплатно.  Кожен  є
вільним у виборі захисника своїх прав.

Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до  юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину  і
не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і встановлено  обвинувальним  вироком
суду.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за  відмову  давати
показання або  пояснення  щодо  себе,  членів  сім'ї  чи  близьких
родичів, коло яких визначається законом.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина
не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених  Конституцією
України.

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки  і  збори  в
порядку і розмірах, встановлених законом.

     Усі громадяни щорічно  подають  до  податкових  інспекцій  за
місцем проживання декларації про свій майновий стан та  доходи  за
минулий рік у порядку, встановленому законом.

Стаття  68.  Кожен  зобов'язаний   неухильно    додержуватися
Конституції України та законів України, не  посягати  на  права  і
свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. 
Copyright MyCorp © 2019